Целите на Фондацията са, както следва:

 • Помагане за спасяването на пчелите от изчезване;
 • Обединение на общността, осъзнаваща важността на пчелите;
 • Повишаване на осведомеността на хората относно съществуващите проблеми с изчезващите пчели;
 • Помощ за пчелари в нужда;

Средствата, с които Фондацията ще постига своите цели, са:

 • Провеждане на семинари из училища и организации, свързани с образоването на младежи по теми относно важността на пчелите;
 • Организиране и провеждане на кампании свързани с увеличаването броя на пчелите;
 • Внедряване на информационни технологии в бранша;

Предметът на дейност на Фондацията е:

 • Повишаване броя на пчелите в световен мащаб чрез организиране на множество събития и кампании, свързани с опазването на пчелите.

Фондацията ще извършва стопанска дейност, както следва:

 • Различни видове събития и услуги с цел набиране на средства за помощ на пчелите.

Автор: Георги Пчелин — основател на bees4peace.com

Подпишете петиция за спиранете на Глифозата от употреба в ЕС!

Какво представлява Глифозатът?

Глифозат (Glyphosate) е активното вещество на голяма част от използваните хербициди днес. През 2016 година от Световната Здравна Организация (СЗО) класифицират веществата Глифозат (Glyphosate), Malathion и Diazinon като „вероятно канцерогенни“. Официалното обявление от СЗО можете да видите тук.

Това създава доста притеснения сред обществото и започват масови активистически прояви от редица европейски и световни организации, организират се подписки против използването на глифозат, но за жалост без успех. Успяхме да намерим десетки кампании и подписки, които след приключването си остават замразени и без успех. За жалост веществото остава със статус „позволено за употреба“. По…


Автор: Георги Пчелин

Website: bees4peace.com

Пчелната отрова и SARS-CoV-2

В провинцията Хубей, епицентър на заразата в Китай, местната пчеларска асоциация проведе проучване сред пчеларите. Между 23 февруари и 8 март се допитват до общо 5115 пчелари, като 723 от тях са в Ухан. Нито един от тези пчелари не е имал симптоми на COVID-19, нещо повече — те се намират в перфектно здравословно състояние по време на проучването.

След което интервюират пет апитерапевта от Ухан, проследяват 121 техни пациента и наблюдават тяхното състояние. Апитерапията е клон на алтернативната медицина, използващ пчелни продукти, най-вече пчелна отрова, за подсилване на имунната система и дори за лекуване…


В този Webinar ще научите повече за:

 • Повече за пчелите
 • Запознаване с проблема
 • Смъртност при пчелите
 • Причини и статистики
 • Какво е Bees4Peace?
 • Въведение в проекта
 • Нашите цели
 • Предложение за справяне с проблема
Георги Пчелин — основател на Bees4Peace, разказва повече за пчелите и техния свят

Благодарности на компания GemSeek за поканата да им разкажем малко повече за света на пчелите и защо са важни за екосистемата.

Основателят на Bees4Peace споделя интересни факти и статистики с екипа на GemSeek относно пчелите, тяхната популация и тяхната смъртност. Защо пчелите изчезват и защо имат нужа от помощ? Какво е нашето предложение за решаването на подобни проблеми? Отговорите на тези и други въпроси можете да получите, като изгледате видеото. Споделете с приятели, защото е нужно да се говори за проблема.

Photo by İbrahim Özdemir on Unsplash

Повече подробности в нашата Документация.

#Bees4Peace #SaveTheBees


bees4peace
bees4peace
bees4peace.com

Пчелите, хората и връзката между тях

Пчеларството е дейност, практикувана още от времето на Древен Египет. Признателни сме на всеки един пчелар, погрижил се за всяка една пчеличка, за да може тя да служи на екосистемата, опрашвайки цветове и произвеждайки не малко на брой полезни продукти. Както всички знаем, един от най-разпространените е медът.

Консумацията на мед се покачва в световен мащаб. Все повече и повече хора осъзнават, че медът е важен и полезен за организма, но за сметка на това е труден за производство. …

Bees4Peace (bees4peace)

Bees4Peace is a Foundation based in Bulgaria. We are non-governmental organization that fights against the problem of the dying bees. Site: www.bees4peace.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store