Защо трябва да спасим пчелите?

В този Webinar ще научите повече за:

Bees4Peace (bees4peace)
1 min readJun 12, 2020

--

  • Повече за пчелите
  • Запознаване с проблема
  • Смъртност при пчелите
  • Причини и статистики
  • Какво е Bees4Peace?
  • Въведение в проекта
  • Нашите цели
  • Предложение за справяне с проблема
Георги Пчелин — основател на Bees4Peace, разказва повече за пчелите и техния свят

Благодарности на компания GemSeek за поканата да им разкажем малко повече за света на пчелите и защо са важни за екосистемата.

Основателят на Bees4Peace споделя интересни факти и статистики с екипа на GemSeek относно пчелите, тяхната популация и тяхната смъртност. Защо пчелите изчезват и защо имат нужа от помощ? Какво е нашето предложение за решаването на подобни проблеми? Отговорите на тези и други въпроси можете да получите, като изгледате видеото. Споделете с приятели, защото е нужно да се говори за проблема.

Photo by İbrahim Özdemir on Unsplash

Повече подробности в нашата Документация.

#Bees4Peace #SaveTheBees

--

--

Bees4Peace (bees4peace)

Bees4Peace is a Foundation based in Bulgaria. We are non-governmental organization that fights against the problem of the dying bees. Site: www.bees4peace.com